ประชาสัมพันธ์

http://www.tawarawadee.ac.th/ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียน e-Learning วิชาเคมี ครูจักรินทร์ บ่ออินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทวารวดี

e-Learning ครูฉุยดอทคอม

<p><marquee style="border: #FFcccc 2px SOLID;">http://www.tawarawadee.ac.th/ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียน e-Learning วิชาเคมี ครูจักรินทร์ บ่ออินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทวารวดี</marquee></p> <p><marquee behavior="alternate"><marquee width="150" style="width: 150px;">e-Learning ครูฉุยเคมดอทคอม</marquee></marquee></p>